Schoolvisie 

 

Het Dominospel wordt gespeeld met vele blokjes. Met finesse worden ze geplaatst. Ze volgen elkaar op en in het spel verbindt het ene blokje het andere.

Zo werkt ook onze school. Onze kinderen, leerkrachten, zorgverleners, ouders,… zijn “de blokjes”. Geen enkel blokje kunnen we missen. We gaan zorgvuldig en respectvol met elkaar om. Iedereen telt mee. We bieden kansen om iedereen te laten schitteren in zijn of haar talenten en mogelijkheden. In verbondenheid willen we leven met onszelf, anderen, met God.

Onze school wil haar kinderen voorbereiden voor de wereld van vandaag en morgen. Vernieuwingen dagen ons uit. Doordacht kiezen we voor goede methodes, moderne leermiddelen. We houden rekening met wat we al kennen en kunnen. We streven een haalbaar niveau na voor ieder kind.

Ook bewegen en het welbevinden van een kind vinden we belangrijk. Een gezond lichaam en een gezonde geest gaan harmonieus samen.  Een gelukkig kind heeft zin in leren.